Här får du tillgång till mer än 105 000 objekt som vi hittills registrerat och digitaliserat ur Västerbottens museums samlingar – och nya läggs ut successivt. Du kan titta i enskilda samlingar eller söka fritt utifrån dina egna önskemål.

Genom vår nya kommentarsfunktion ger vi möjlighet – för dig som har kunskap om namn på personer, berättelser om platser, beskrivning av hur föremål har använts eller har andra minnen och berättelser – att lämna information till ett enskilt objekt.

Vill du istället skänka ett föremål, fotografi eller handling till Västerbottens museums samlingar? Kontakta info@vbm.se

Konstverken i denna databas är skyddade av upphovsrätt och får inte återges utan rättighetshavarnas tillstånd. Konstverken återges i denna databas med licens av Bildupphovsrätt.

17 072 objekt
5 173 objekt
52 165 objekt
1 objekt
2 objekt
1 objekt